یک سفر، یک شب و یک قهوه

عکس هایت را نگاه می کنم
هر روز زیبا تر
به اندیشه یک شب
یک سفر
و خاطره یک قهوه
کوتاه بود
ولی خوب و آرام
شبی که گذشت
و در پس آن نامت ماندگار شد

م.فردا
1390/04/18

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!