ضرب

مرگ که بر طبل پوچ زندگی ام
چنین ضرب گرفته است
خبر از مفهوم سیاهی
پیش چشمان همیشه بسته ام ندارد
بگذارید زمانی را با این طبل خوش باشد
عیش ما جای دگری ست

م.فردا
1390/08/15

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!