بخوان مرا

بخوان مرا
اي آواى آشناى كهن
نزديک مى شوي
با چنان شتابى
كه نفس مى شكند
در ميانه راه
تک تک ذرات وجودم
در هوايت گسترده مى شود
باز آغوش گشوده اى
اى خاک پاک
حال براى من
كه در خود جاى دهى

م.فردا
١٣٩٠/٠٥/٣٠

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!