انجماد و انحلال

تا انجماد افکار تویی، که در گوشه نشسته ای
و انحلال وجودی منی، که در همه جا در پی جواب دویده ام
تنها چند نفس فاصله است
در زمان خواند این نوشته های از هم لجام گسیخته نیز
چندین نفس می رود
به باد
تا به خود بیایی
منم، تویی و نفس آخرمان
هر یک در یک گوشه ی این جهان
سکوت می کنم
نفس را نگه می دارم
تا شاید، لحظات بیشتری
تنها چند لحظه
برای جستن برای یافتن پاسخ داشته باشم
و افسوس که تو …

م.فردا
1390/09/09

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!