زیباییت

زیباییت
مرا به خواب می برد
لطافت نگاهت
و آرامشت
و مستی من
از دیدن تنها عکس هایت
و یاد آوری آن شب
و پرواز من در آسمان
ای کاش دیدار مجددی بود

م.فردا
1390/05/07

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!