روز و شب

تو ای روز و شب من
ای آتش سوزان درون
ای روح ز زنجیر گسسته
ای فریاد وجود
آرام بران جسم مرا
که بی تو هیچ راه نمی رود
بی قرار مشو
که با هر بی قراری ات
جان ز لب چو باد می رود

م.فردا
1390/05/03

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!